سد نهب

کارفرما            :شرکت سهامی آب منطقه ای قزوین

مشـــاور             : مهندسین مشاور آبساران

تاریخ قرارداد  :۹۳/۰۴/۱۸

مدت پیمان       :۳۰ ماه

محل جغرافیایی :استان قزوینکیلومتر ۳۵ بزرگراه تاکستان همدان

معرفی پروژه :

نوع سد : مخزنی خاکی هسته رسی

حداکثر ارتفاع از پی : ۴۷ متر

طول تاج : ۲۱۵۶ متر

عرض سد از پی : ۲۳۰ متر

تراز تاج سد : ۱۴۸۱ متر بالاتر از سطح دریا

حجم مخزن در تراز نرمال : ۱۱ میلیون مترمکعب

اهداف پروژه :

 

کنترل و ذخیره سیلاب رودخانه خررود ، مهار و توزیع بهینه سیلاب برای استفاده از اراضی کشاورزی پایین دست و تغذیه مصنوعی دشت قزوین ، احداث شبکه آبیاری و زهکشی برای ۳۶۸۷۷هکتار سطح زیر کشت و در نتیجه ارتقاع وضعیت اقتصادی شمال شرقی دشت نهب و در صورت لزوم تامین آب شرب روستاهای همجوار