پروژه سد گلمندره

نام پروژه : گلمن دره ـ استان خراسان شمالی

 

کارفرما : آب منطقه ای خراسان شمالی

 

 

نقشه موقعيت مكاني و جغرافيايي پروژه :

 

سد گلمندره در موقعیت ۱۳۵ کیلومتری شهرستان بجنورد در منتهی الیه غربی استان خراسان شمالی در مجاورت استان های گلستان و سمنان قرار دارد. پس از وقوع چند مرحله سیلابهای مخرب در سالهای ۱۳۸۰و۱۳۸۱و۱۳۸۴ دستور کار انجام مطالعات و احداث سد گلمندره با هدف کنترل و ذخیره سیلاب در این مکان مورد توافق و تصمیم گیری قرار گرفت.