درباره شرکت

نکاتی چند درباره شرکت راهسازی و عمران ایران

 

شركت راهسازي و عمران ايران بر پايه سه دهه سابقه فعّاليت و بهره گيري از مديران و متخصصين مجرب با توسعه و تحكيم سيستم هاي مديريتي و برخورداري از پشتوانه گسترده از تجهيزات و ماشين آلات تخصصي توانسته است با مديريت ، طراحي و اجراي پروژه هاي بزرگ ملّي در بازسازي و توسعه زير ساخت هاي كشور ايفاي نقش نمايد.

يكي از بزرگترين شركتهاي عمراني در خاورميانه  با اجراي بيش از ۳۰۰ پروژه در زمينه هاي ( سد سازي ،  پروژه هاي فرودگاهي ، سازه هاي ساحلي و دريائي ، راهسازي ، خطوط ريلي شهري و بين شهري ، شبكه هاي آبياري و زهكشي ، تونل ، ساختمان ، ابنيه سنگين ، محوطه سازي )

طراحي ، مشاوره و اجراي پروژه هاي تخصصي مقاوم سازي ، تونل سازي ، سازه هاي دريـائي و ...

مشاركت در پروژه هاي سرمايه گذاري و فاينانس (Finance) بصورت PCF، CF، EPCF، BOT، EPC

كسب گواهينامه صلاحيتسيستم يكپارچه مديريت كيفيت«IMS»، ايمني بهداشت و محيط زيست مبتنـي بر استانـداردهاي بيـن المللي ISO 9001 : 2008 و OHSAS 18001 : 2007 و ISO14001:2004 از مؤسسه INTERCERT  TUV  آلمان و  IDS  ايران

تاييد سطح  تعالي سرآمدي شركت( براساس مدل EFQM و DQA )

بيش از ۱۲۰۰ نفر پرسنلمجرب و با سابقه كار در سراسر كشور و برخوردار از شبکه گسترده همکاران

داراي ۱۰۰۰ دستگاهماشين آلات سنگين ، راهسازي و ساختماني و ...

داراي رتبه هاي تخصصي و اجرائي ذيل  از معاونت برنامه ريزي و راهبردي رياست جمهوري:

·       

رتبه يكآب

·       

رتبه يك راه و ترابري

·        

رتبه يك ساختمان

·        

رتبه سه تأسيسات و تجهيزات

·        

رتبه پنج صنعت و معدن

·        

رتبه پنج نيـرو